Pozdrav svijete!

Naša uprava su ovog trenutka gđa. Peras i izabrani član Uprave Dario Šimić. Da bi Uprava što bolje funkcionirala, molim članove Izvršnog odbora da pomognemo praktički da se Uprava popuni u ova dva dana jer Izvršni odbor ima ovlasti do 11. ožujka, kad mu prestaje mandat. Molim Izvršni odbor da se sutra ili prekosutra sastane i da u skladu sa zakonom popuni Upravu kako bismo što bolje funkcionali”, rekao je Željko Marković.

Matija

Naša uprava su ovog trenutka gđa. Peras i izabrani član Uprave Dario Šimić. Da bi Uprava što bolje funkcionirala, molim članove Izvršnog odbora da pomognemo praktički da se Uprava popuni u ova dva dana jer Izvršni odbor ima ovlasti do 11. ožujka, kad mu prestaje mandat. Molim Izvršni odbor da se sutra ili prekosutra sastane i da u skladu sa zakonom popuni Upravu kako bismo što bolje funkcionali”, rekao je Željko Marković.

1 thought on “Pozdrav svijete!”

Leave a Comment